picture of logo

Skeniranje

Skeniranje svih formata
Od razglednica do plakata

Printer Servis po najpovoljnijim cenama pruža uslugu skeniranja dokumenata i slika svih tipova, uključujući:

  • Dokumenta, od manjih ličnih dokumenata, do onih većih dimenzija, poput diploma.
  • Tehničke crteže, tehničku dokumentaciju, arhive.
  • Rukopise, pisma, razglednice i druge rukom ispisane medije.
  • Skice, crteže, slike i slična umetnička dela.

Savremena tehnologija omogućava nam da svaki dokument, tekst, tehnički crtež, pa čak i umetničko delo prevedemo u digitalni format bez gubitka kvaliteta, pa čak i da dobijemo digitalnu sliku na kojoj se detalji bolje vide nego na originalnom dokumentu.

Napredni skeneri koje koristimo u našoj komapniji ne razlikuju se po kvalitetu digitalnih snimaka od skenera koji se koriste za digitalizaciju dokumenata u bibliotekama i muzejima, tako da možete biti sigurni da ćete dobiti fajl visokog kvaliteta, u bilo kom formatu.

Skrenirajte pre nego što izgubite!

Na radnim mestima i dalje se čuva izuzetna količina štampane evidencije, koja najverovatnije neće biti potrebna, ali je njeno čuvanje obavezno. Za veliku većinu dokumentacije nije obavezno čuvanje u čvrstom formatu, što znači da vas ništa na sprečava da digitalizujete dokumentaciju i zamenite glomazne, prašnjave ormare u kancelarijama nečime što vam je zaista potrebno.

Velika prednost digitalnog čuvanja dokumenata je daleko lakše pretraživanje. Prilikom skeniranja svakom dokumentu dodeljuju se naziv, osnovni podaci i eventualno tagovi, što otvara izuzetne mogućnosti za pretraživanje digitalne baze.

Kada je reč o kućnim dokumentima, oni takođe zauzimaju mnogo mesta i neretko se dešava da budu posle dužeg vremena izgubljeni ili bačeni. Stare fotografije i dokumenta lakše je povremeno pregledati ako su u digitalnom formatu nego u prašnjavim kutujama, a jedini način da porodično blago ostavite novim generacijama je prebacivanje u digitalni format, jer je to jedino što oni priznaju i žele da pogledaju.

Vaši dokumenti su 100% bezbedni kod nas, sve što se skenira šalje se isključivo naručiocu i potom briše.