picture of logo

Servis štampača

Popravke na terenu
Mobilni tim otklanja većinu kvarova bez odnošenje uređaja

image

Printer Servis je iz radnje za servis štampača izrastao u kompaniju koja obavlja delatnosti kao što su prodaja štampača i rentiranje štampača, međutim servis printera i dalje je oblast u kojoj možemo reći da posedujemo najviše ekspertize, iskustva, kao i zavidnu tehničku opremljenost. Naša filozofija zasnovana je na uspostavljanju partnerskog odnosa sa svakim klijentom i rešavanju problema na način koji je najbolji po klijenta. To često zahteva kreativna rešenja, ali većinu kvarova je zaista moguće otkloniti, posebno ako se temeljno potraži rezervni deo. U svakoj situaciji klijentu se nude originalni rezervni delovi ili zamenski delovi, i predlaže se rešenje za koje verujemo da je najviše u interesu klijenta.

Naš servis može da popravi bilo koji printer, skener, ploter, kopir ili multifunkcijski uređaj, računajući i profesionalne uređaje koji se koriste u štamparijama i kopirnicama. Kada su u pitanju jednostavniji uređaji, vršimo i servis inkjet štampača, i to svih modela koji štampaju na A3 ili većem formatu. Prilikom svake popravke dajemo garanciju na zamenjeni deo, a kada popravka nije moguća klijente ćemo obavestiti koja je vrednost njihovog uređaja ako bi se preostale ispravne komponente koristile kao rezervni delovi.

image
Dolazak na adresu

Servisiranje štampača, fotokopira i plotera obavljamo primarno na široj teritoriji Beograda, dok se dolazak na adrese van Beograda i okoline posebno najavjuje i dogovara.

image
PROCENA KVARA

Kada tip kvara to dozvoljava, klijenta odmah obaveštavamo o ceni popravke, a najbolja opcija je kada se kvar otkloni kod klijenta. To je i naš cilj jer je cena servisa ista bez obzira da li je uređaj transportovan.

image
Status popravke

Kada nije odmah moguće utvrditi uzrok kvara i ponuditi opcije za popravku, klijent će sve informacije o stanju uređaja i mogućnostima za popravku dobiti u roku od jednog dana od prijema u servis.

image
BRZA REALIZACIJA

Popravka štampača i drugih uređaja obavlja se u najkraćem roku, najčešće za 48 sati. Cena servisa zavisi od delova koji su korišćeni i niža je ako je upotrebljen zamenski deo u odnosu na originalni.

Kada se odlučite za rentiranje štampača u Printer Servisu, ne mora vas ni za trenutak brinuti eventualni kvar štampača koje koristite, jer mi preuzimamo potpunu brigu o štampačima koji su kod vas. U slučaju bilo kog kvara doći ćemo istog dana i besplatno otkloniti kvar u svakoj situaciju kada je kvar prouzrokovan greškom koju je generisao sam uređaj, bilo mehanički ili softverski. Međutim, u praksi se daleko češče dešava da kvarovi nastaju krivicom korisnika i u tom slučaju klijent je dužan da plati popravku. Ako je reč o zaglavljivanju usled nepravilnog rukovanja klijent će platiti samo dolazak, a ako je štampač oštećen, plaća se cene rezvervnog dela i popravka po važećem cenovniku. Do tih situacija dolazi kada u štampač upadne neki predmet, npr. spajalica ili municija za heftalice i tako se ošteti mehanizam štampača, zatim zbog pokušavanja da se na silu otvori ili zatvori fioka ili poklopac i u drugim sličnim situacijama. Bez obzira na koji način je došlo do kvara, naši klijenti sa kojima imamo kontinuiranu saradnju dobiće zamenski štampač dok mi obavljamo servis printera.

image