picture of logo

Česta pitanja

Zašto štampač ne registruje kasetu i na displeju blinka lampica?

Probajte sa rezervnom kasetom da proverite da li je do kasete, ako jeste – štampač ne registruje kasetu zbog otkaza čipa, kod nekih modela štampača moguće je pritiskanjem tastera za potvrđivanje ignorisati grešku, ako ne uspe, obratite se nama .

Štampač izbacuje bele strane ili crne strane.

U oba slučaja treba probati sa drugom kasetom. Ako su stranice bele proverite da li ste iz kasete pre upotrebe izvukli zaštitnu traku. Ako i sa drugom kasetom imate isti problem štampač mora u servis. U slučaju da druga kaseta daje dobar otisak, onu neispravnu obeležite i vratite nam je nazad i ako je kaseta u garanciji dobićete novu.

Na papiru se javlja tamna pozadina.

Najverovatnije štampač koristi previše tonera. Smanjite vrednosti parametara za gustinu otiska –“Density Dial” na kontrolnoj tabli štampača i/ili korišćenjem opcije na računaru.

Ako je pušten materijal na štampu i na displeju štampača stoji status „Ready“ ali on ne štampa, šta treba da se radi?

U ovom slučaju problem je u komunikaciji štampača sa računarom. Prvo proverite da li je dobro postavljen komunikacioni kabl, a zatim treba proveriti print set up u računaru.

Iz štampača izlazi odšampan ali zabrljan papir. Da li je problem u toner kaseti ili u štampaču?

Zabrljan ili bled otisak može biti uzrokovan i toner kasetom ali i neispravnim delom u štampaču. Prvo proveriti toner kasetu, tj. staviti drugu, makar i istrošenu. Ako je i sa drugom kasetom otisak jednako brljav, problem je u štampaču kome je potreban servis.

Koje su prednosti dopune laser tonera?

Dopunom laser tonera, postižemo ekonomsku isplativost uštedom i do 50 % novca za korisnike.

Da li dopunjene kasete daju manji broj strana od originala?

Dopunjene kasete daju isti broj strana kao originali.

Da li će dopuna kertridža oštetiti moj štampač?

Odgovor je NE, osim ako se dopuna radi nestručno, odnosno ako se kertridž prepuni mastilom. U tom slučaju se višak mastila izliva u unutrašnjost printera i tako ga može oštetiti.

Da li kupovati ili refilovati inkjet kertridže?

Naš odgovor je da treba dopunjavati inkjet kertridže, zato što tako dobijamo isti (često i veći) broj kvalitetno odštampanih stranica za značajno manju količinu novca.

Koliko puta se može puniti kertridž?

Obzirom da proizvodjači navode da su inkjet kertridži namenjeni za jednokratnu upotrebu, svaku dopunu treba posmatrati kao ogromnu uštedu. Moguċnost i broj dopune zavisi od modela kertridža, odnosno marke i modela ink-jet štampača. Uglavnom broj punjenja varira od modela do modela kertridža. Ne postoje pravila, jer usled otkazivanja elektronike na samom kertridžu on postaje neupotrebljiv, a to se može desiti i na novom kertridžu koji nije dopunjavan.

Kako produžiti radni vek inkjet kertridža?

Jednostavno, ako ga koristimo redovno,i dopunjavamo na vreme odnosno čim je otisak nezadovoljavajuċeg kvaliteta.