Prodaja Štampača

Pre kupovine štampača treba da znate za šta Vam treba taj štampač!

Običnim korisnicima štampač je potreban za kućne potrebe ili za manji kancelarijski rad. Tip štampača koji ćete odabrati zavisi od toga šta želite da štampate – tekst, grafikone ili fotografije u crno-beloj ili kolornoj štampi. Ukoliko znate da će tekstualni dokumenti činiti većinu vaših potreba za štampom, onda je crno-beli štampač najpogodniji izbor za vas. Ali zato za većinu grafikona i fotografija biće vam potrebna kolorna štampa što samo znači da ćete morati izabrati ili inkjet štampač ili ukoliko ste u mogućnosti kolor laser. Takođe, zaposleni u malim kancelarijama pored personalnih štampača trebaju razmotriti i opcije višenamenskih štampača, lasera ili multifunkcijalnih štampača za svoje poslovne potrebe.

Ink Jet Štampači
Laserski Štampači(crno-beli ili kolor)
Multifunkcijalni uređaji
Fax aparati
INKJET
Ink Jet štampači su najpopularnija opcija za kućno štampanje.
Read more ...
LASERSKI
Laserski štampači su veoma precizni i rade na principu laserskih zraka
Read more ...
ALL-IN-ONE
Ako Vam treba štampač,kopir, skener i faksa
Read more ...
FAX APARATI
Fax aparat je neophodan uređaj u svakoj kancelariji.
Read more ...