Servis Fotokopir aparata

konica 7145Nudimo Vam sledeće usluge:

-Redovno održavanje fotokopir aparata kako u garantnom roku tako i posle njega
-Generalni servis fotokopir aparata u našem servisu
-Savete - kompletne informacije i predloge pri kupovini fotokopir aparata i njegovog korišćenja

Redovni servis fotokopir aparata
Da bi fotokopir bio stalno ispravan i operativan potrebno ga je redovno održavati. Za svaki model aparata predviđeno je da se posle izvesnog broja kopija odradi redovan servis. Tada se aparat sređuje, čisti i proveravaju se svi njegovi vitalni delovi. Po potrebi se zamenjuju dotrajali delovi. Naš servis je snabdeven rezervnim delovima za sve modele fotokopir aparata čime je osiguran kvalitetan i pouzdan rad aparata. Redovno održavanje se radi na terenu odnosno kod vas, tako da ne morate brinuti o prebacivanju aparata do servisa.

Generalni servis fotokopir aparata
Posle velikog broja kopija koji ne može biti fiksno određen, fotokopir aparat dođe u stanje kada mu je potreban veoma detaljan pregled što se odlučuje praćenjem stanja pri redovnom održavanju. Tada je potrebno doneti aparat u servis zbog generalnog sređivanja(mi dolazimo po fotokopir aparat I vraćamo ga posle popravke). Pri generalnom servisu fotokopir aparat se rastavlja do poslednjeg sklopa i proveravaju se svi njegovi delovi. Svaki deo se pojedinačno pregleda, čisti i podmazuje. Delovi koji su dotrajali se zamenjuju. Posle sklapanja fotokopir aparat je podvrgnut detaljnoj proveri funkcionalnosti. Fotokopir aparat koji je prošao generalnu reparaciju kod nas dobija garanciju na funkcionalnost za sledeći broj kopija koji zavisi od modela ili se garancija može odnositi na vremenski period.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider